We zijn een flexibele organisatie en dat moet wel. We kunnen snel inspringen op een toenemend of afnemend aantal asielzoekers en volgen ontwikkelingen in de eerste lijn op de voet.

Dynamische omgeving
Het aantal opvanglocaties van het COA en daarmee het aantal huisartsenpraktijken van GC A groeit of krimpt mee met het aantal asielzoekers. Ook komt het voor dat de vestigingslocatie van de COA-opvang verandert. Dit betekent dat er regelmatig GC A-huisartsenpraktijken openen en sluiten. Dit zorgt binnen de organisatie voor de nodige dynamiek.

Dynamische doelgroep
Wereldwijd verspreide onveilige situaties zetten een migratiestroom van asielzoekers in beweging. GC A heeft te maken met een wisselende toestroom van asielzoekers. Verschillende herkomstlanden of culturen brengen ook weer een andere zorgkennis en verwachting, verschillende landen van herkomst en een bijzondere zorgvraag. Asielzoekers hebben naast gewone gezondheidsproblemen vaker last van stress en trauma’s die samenhangen met hun specifieke en onzekere situatie.

Dynamiek binnen de organisatie
GC A volgt de ontwikkelingen in de eerste lijn op de voet. Daarom heeft GC A ook zelforganisatie omarmd als haar organisatiemodel. In 2015 werd een traject ingezet om alle teams zelforganiserend te laten werken, wat in 2016 uitgerold werd. De teamleden zijn samen verantwoordelijk voor alle zorgtaken en de organisatie hiervan.